ISDOC > Historické verze > Verze 5.3.1 z 30.12.2011
XML schéma pro výměnu faktur ISDOC

English version

Verze 5.3.1 z 30.12.2011

Tato verze je platná nejdříve od 1.1.2012.

 

(c) 2010-2012 ICT UNIE o.s., www.ictu.cz

(c) 2009 Sdružení pro informační společnost, www.spis.czPřiložená schémata formálně definují výměnný formát faktur definovaný Pracovní skupinou pro elektronické standardy výměny dat ICT UNIE.

Obsah distribuce (isdoc-schema-5.3.1-20111230.zip):

xsd/* - schémata v jazyce W3C XML Schema
  • isdoc-invoice-5.3.1.xsd - základní schéma
  • isdoc-invoice-dsig-5.3.1.xsd - schéma validující i strukturu vloženého digitálního podpisu
  • xmldsig-core-schema.xsd - schéma XML Signature
doc-cs/* - hypertextová dokumentace W3C XML Schematu s českými komentáři 

doc-en/* - hypertextová dokumentace W3C XML Schematu s anglickými komentáři


Poznámka:

Použijte schéma isdoc-invoice-5.3.1.xsd, pokud budete potřebovat validovat pouze samotnou fakturu bez elektronického podpisu. V případě validace vč. podpisu použijte schéma isdoc-invoice-dsig-5.3.1.xsd, které pomocí příkazů import a redefine automaticky použije i obě další schémata.Změny oproti verzi 5.3 z 14.2.2011:
  • Do řádkového elementu ClassifiedTaxCategory byl přidán nový nepovinný element LocalReverseCharge. Ten se použije, pokud daný řádek nenese informaci o částce DPH, protože podléhá tzv. Přenesení daňové povinnosti, kde si částku DPH vypočítává až příjemce dokladu. Jmenovaný element LocalReverseCharge může obsahovat dva elementy: LocalReverseChargeCode, který je povinný a vyjadřuje kód PDP z příslušného číselníku a dále nepovinný element LocalReverseChargeQuantity, který vyjadřuje množství v jednotce. Jednotka sama se v souladu s používáním jednotek ve formátu ISDOC uvádí jako atribut UnitCode elementu LocalReverseChargeQuantity.
  • Do daňového sumáře byl do elementu TaxCategory přidán nepovinný element LocalReverseChargeFlag indikující, že daný zápis v sumáři s  příslušnou sazbou je v režimu přenesení daňové povinnosti.

Historické verze


Kontakt: sarka.stulova@ictu.cz


design: atelier AREA  web: OS3.cz