ISDOC – Národní standard pro elektronickou fakturaci

Verze 6.0.1 z 26.5.2014


Přiložený standard a schémata formálně definují výměnný formát daňových dokladů a dalších typů dokumentů definovaný Pracovní skupinou pro elektronické standardy výměny dat sdružení ICT Unie o.s. (www.isdoc.cz).

Dotazy posílejte na .

Obsah distribuce

doc/
isdoc.pdf

Standard ISDOC 6.0.1

isdoc.html

HTML verze standardu

xsd/

Schémata v jazyce W3C XML Schema

isdoc-invoice-6.0.1.xsd

Základní schéma daňového dokladu

isdoc-invoice-dsig-6.0.1.xsd

Schéma validující i strukturu vloženého digitálního podpisu

isdoc-commondocument-6.0.1.xsd

Základní schéma neplatebního bankovního dokladu

isdoc-commondocument-dsig-6.0.1.xsd

Schéma validující i strukturu vloženého digitálního podpisu

xmldsig-core-schema.xsd

Schéma XML Signature

isdoc-manifest-6.0.1.xsd

Schéma pro manifest ISDOC archivů.

sch/

Schematron schéma pro kontrolu pravidel

isdoc-6.0.1.sch

Kontrola vybraných pravidel pomocí Schematronu

doc-cs/

Hypertextová dokumentace W3C XML Schematu s českými komentáři

isdoc-invoice-6.0.1.html

Dokumentace pro daňový doklad

isdoc-commondocument-6.0.1.html

Dokumentace pro neplatební bankovní dokument

doc-en/

Hypertextová dokumentace W3C XML Schematu s anglickými komentáři

isdoc-invoice-6.0.1.html

Dokumentace pro daňový doklad

isdoc-commondocument-6.0.1.html

Dokumentace pro neplatební bankovní dokument

examples/

Ukázkové dokumenty ISDOC.

Změny oproti předchozím verzím

Změny oproti verzi 5.3.1 z 30.12.2011

 • Změněn jmenný prostor na http://isdoc.cz/namespace/2013

 • Odkazy na objednávky (OrderReference), dodací listy (DeliveryNoteReference) a původní doklady (OriginalDocumentReference) se uvádějí jen globálně pro celou fakturu. U řádky může již být jen odkaz, který pomocí atributu ref směřuje na existující globální odkaz identifikovaný pomocí atributu id. Nad hodnotami v atributech id a ref schéma kontroluje referenční integritu.

 • Elementy VATApplicable a ElectronicPossibilityAgreementReference jsou ve schématu povinné (povinné jsou již od verze 5.3, povinnost však nebyla formálně popsána ve schématu).

 • Upraveno pořadí podelementů uvnitř elementu TaxSubTotal tak, aby bylo konzistentní.

 • Element OriginalDocumentReference musí být vždy obalen v OriginalDocumentReferences.

 • Přidán element ClientBankAccount pro velké výstavce B2C faktur.

 • Přidány elementy SubDocumentType a SubDocumentTypeOrigin pro jemnější klasifikaci dokumentů.

 • Přidány elementy EgovFlag, FileReference, ReferenceNumber, ISDS_ID, EgovClassifiers, EgovClassifier, ContractReferences, ContractReference, LastValidDate, LastValidDateUnbounded, ExternalOrderIssueDate, ParagraphID, SealSeriesID.

 • K elementu Payment byl přidán nový atribut partialPayment, který může být použit k zakázání částečných plateb.

 • Pořadí elementů uvnitř elementu Invoice bylo upraveno.

 • Element PartyTaxScheme se může opakovat a u subjektu lze zadat více jeho identifikátorů (např. zároveň DIČ a IČ DPH pro slovenské společnosti).

 • Do archivu (.isdocx) byla přidána povinnost používat manifest. Manifest je soubor určující, který soubor ISDOC z mnoha v archivu existujících je hlavní. Všechny ostatní jsou pak jen v pozici přílohy.

 • Přidán nový typ dokumentu neplatební dokument (element CommonDocument).